Jeanet Grootjans

HULPVERLENING

Ik ben een geregistreerde Jeugd- en gezinsprofessional.

Ik bied preventie, opvoedondersteuning en ambulante begeleiding aan individuen en groepen die een hulpvraag hebben bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en beperkingen.

 

Mijn werkervaringen als hulpverlener:

  • Consulent in het sociaal wijkteam
  • Gezinsbegeleidster bij een Jeugdzorgaanbieder
  • Vrouwenhulpverleenster in een Vrouwenopvang
  • Ambulante begeleider en trainster in een GGz instelling
  • Sociaal Cultureel Werkster bij een Welzijn organisatie

Voor specifieke informatie kunt u mijn curriculum Vitae bekijken.

 

In de opvoedondersteuning maak ik gebruik van de weerbaarheidstraining en kan ik gebruik maken van de cursus positief opvoeden van Triple P. Ik ben Triple P niveau 4 en 5 geschoold. Het is een laagdrempelig programma met als doel emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen door het aanleren van opvoedvaardigheden. Als opvoeder leer je een positieve opvoedstijl te hanteren, beter om te gaan met moeilijk gedrag van kinderen en betere communicatie tussen ouder en kind in alledaagse situaties.

Daarnaast heb ik ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van diverse cursussen zoals Geweld in relaties en Sociale vaardigheden. Tevens zorg ik graag samen met u voor een passende training, die bij u specifieke wensen past.

Ik werk op maat, in groepsverband en individueel, kortom ik kan een passend pakket voor u samenstellen.

CRKBO erkend docent NVvT: Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs Weerbaarheidstrainingen Bertha Verschueren SKJ - Stichting Kwaliteitsregister Jeugd