Jeanet Grootjans

TRAININGSACTEREN

Mijn passie toneel spelen en mijn werkzaamheden in de hulpverlening wilde ik graag combineren. Deze combinatie bracht mij de keuze om te gaan trainingsacteren. In 2015-2016 heb ik de opleiding WWLA Acteur m/v in het Bedrijfsleven ®, van Andre Witbreuk en Loes Wouterson, met een geslaagd assessment afgerond. Ik ben officieel geregistreerd bij Nederlandse vereniging van Trainingsacteurs (NVvT).

Ervarend leren

Om een realistische oefensituatie neer te zetten, is het bij trainingsbureaus en opleidingscentra inmiddels goed gebruik een acteur in te schakelen. Als trainingsacteur heb ik kennis en vaardigheden in huis om de trainer aan te vullen. Variërend van ‘alleen maar’ intrainen van gedrag, tot volledige samenwerking als co-trainer. De trainer en de trainingsacteur zijn twee professionals die samen de deelnemer ondersteunen en begeleiden in diens leersituatie. Elk vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en op basis van hun onderlinge afspraken vooraf. Op de site van de NVvT staat wel leuk omschreven wat een trainingsacteur eigenlijk allemaal doet.

Een trainingsacteur is:

Een spiegel, die
• een gesimuleerde situatie tot in detail herkenbaar maakt.
• zichtbaar voor de deelnemer reageert op diens gedrag, en meebeweegt met veranderingen in dat gedrag.
• ook letterlijk ‘spiegelt’ door van rol te wisselen met de deelnemer.


Een souffleur, die
• de deelnemer steunt en tegelijk het rollenspel stuurt, zodat de deelnemer actief aan zijn leerdoel kan werken.
• ín of buiten zijn rol feedback geeft op basis van gedrag – gevoel – gevolg. En zo de deelnemer influistert wat zijn of haar gedrag bij een ander oproept.


Een coach, die
• vaardigheden oefent met de deelnemer.
• gedragsverandering begeleidt.
• de deelnemer helpt persoonlijke leerdoelen te bereiken.


Een adviseur, die
• de trainer helpt bij het vaststellen van leerdoelen, trainingsmodellen, werkvormen en communicatiemodellen.
• de toegevoegde waarde van rollenspellen bij een training verduidelijkt.
• casuïstiek en context uitvraagt, zoals: gewenst gedrag/spel, kenmerken van de organisatie(cultuur), functies en specifieke situaties waarmee getraind gaat worden.
• als co-trainer zelfstandig rollenspellen, werkvormen en energizers kan uitvoeren met de deelnemers.
• na afloop de training kan evalueren, een-op-een met de trainer.

Opdrachtgevers:

Opdrachtgevers trainingsacteren: 

MaasWaal College   Elsden Training     Bibliotheek Wijchen

Opdrachtgevers onderwijs simulatie: 

Radboudumc Health Academy   Hogeschool Arnhem Nijmegen

Neem vrijblijvend contact met mij, als u wilt weten of ik iets voor u kan betekenen.

CRKBO erkend docent NVvT: Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs Weerbaarheidstrainingen Bertha Verschueren SKJ - Stichting Kwaliteitsregister Jeugd Logo NVRG