PRIVACYVERKLARING

jeanetgrootjans.nl is een website van JEANET GROOTJANS, gevestigd aan Veldse Hoek 21, 6613AX Balgoy. JEANET GROOTJANS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. JEANET GROOTJANS kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van JEANET GROOTJANS, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op deze website aan JEANET GROOTJANS verstrekt. JEANET GROOTJANS kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Bankrekeningnummer

 

WAAROM JEANET GROOTJANS DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

JEANET GROOTJANS verwerkt uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn! JEANET GROOTJANS kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. 

JEANET GROOTJANS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Het afhandelen van uw betaling

- Het verzenden van een nieuwsbrief als u daar om verzoekt

- JEANET GROOTJANS analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

JEANET GROOTJANS probeert een zo breed mogelijk beeld te krijgen om zorgvuldig hulp te kunnen verlenen. Om dit beeld te creëren kunnen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt worden:

- gezinssituatie

- gezondheid

- seksuele leven

- kredietwaardigheid

- strafrechtelijk verleden

- ras

- godsdienst of levensovertuiging

 

DELEN MET ANDEREN

JEANET GROOTJANS verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hier heb ik me te houden aan de beroepscode SKJ en de daarbij behorende plichten.

GEGEVENS BEWAREN

JEANET GROOTJANS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van JEANET GROOTJANS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. JEANET GROOTJANS gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

JEANET GROOTJANS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Leest u het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. heeft hier geen invloed op. heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jeanetgrootjans.nl. JEANET GROOTJANS zal zo snel mogelijk, zeker binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

JEANET GROOTJANS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met JEANET GROOTJANS op via het contactformulier op de website of via  info@jeanetgrootjans.nl

 

https://jeanetgrootjans.nl/ is een website van JEANET GROOTJANS.

JEANET GROOTJANS is als volgt te bereiken:

 

Naam: Jeanet Grootjans

Telefoon: +31 6 20 33 77 46

E-mailadres: info@jeanetgrootjans.nl

Adres: Veldse Hoek 21, 6613AX, Balgoy, Nederland

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 67031803